Behandlingsmetoder

Første besøg
Kiropraktorer er forpligtet til at stille en diagnose på lige fod med læger og tandlæger. Derfor består det første besøg af mange spørgsmål og en meget grundig undersøgelse. Når diagnosen er stillet bliver behandlingen startet. Jeg lægger meget stor vægt på information om diagnosen, årsagen til symptomerne og hvad du selv kan gøre for at blive bedre imellem behandlingerne.

Kiro er græsk og betyder hånd. I kiropraktik anvendes forskellige håndgreb ved manipulation, stræk og mobilisering af kroppens led og muskler med det formål at optimere bevægeapparatets funktion.

Kiropraktik er en meget effektiv, sikker og skånsom behandlingsform af smerter, gener og funktionsbegrænsning i bevægeapparatet. Bevægeapparatet er alle kroppens led, muskler, bindevæv og nervesystemet. Symptomer som kan stamme fra begrænsninger i bevægeapparatet kan være hovedpine, kæbesmerter, svimmelhed, brystsmerter, sovende fornemmelser i arme/ben, urolig søvn.
Ved manipulation høres ofte et ”knæk”, som er helt ufarligt. Lyden er den samme, som når fx fingre, knæ eller tæer bøjes. Hvis der ikke lyder et ”knæk” ved behandlingen, er det ikke ensbetydende med, at manipulationsbehandlingen ikke lykkedes. Således er det ikke lyden, der er afgørende for, om behandlingen har effekt.
En kiropraktor er specialist i undersøgelse og diagnostik samt behandling og forebyggelse af begrænsninger og symptomer fra bevægeapparatet. Såfremt kiropraktoren ikke finder årsag til specifikke symptomer i bevægeapparatet anbefales videre forløb fx via praktiserende læge.

Begrænsninger i bevægeapparatet opstår ved pludselig forkert eller uheldig bevægelse eller efter længere tids fejlbelastning. Hvis du ikke trives fysisk eller psykisk, vil dette ofte medføre spændinger i musklerne. Denne spænding kan udvikle sig til stive og låste led. Et låst led betyder, at leddet ikke har mulighed for at bevæge sig, som det er skabt til. Når leddet ikke bevæger sig hensigtsmæssigt, begrænses musklerne i korrekt bevægelse, og du begynder at kompenserer ved at benytte andre områder mere. Derved skabes en ubalance i bevægeapparatet som. Derfor er der ofte symptomer fra andre steder når først behandlingsforløbet er i gang.
For at opnå det bedste resultat kan det være godt at kombinerer forskellige behandlingsformer såsom massage, øvelser/træning, akupunktur og/eller samtaleterapi. Jeg arbejder således meget tværfagligt.

"Ud af huset"

Didde tager ud til virksomheder for supervision og vejledning i optimale arbejdsstillinger samt underviser i øvelser, der kan laves i de forskellige arbejdssituationer.

I alle former for arbejde påvirkes kroppen af de stillinger vi bruger og muligheden for varieret arbejdsstillinger kan være begrænset i mange situationer hvilket kan give betydelige udfordringer for kroppen. En af de hyppigste årsager til sygemelding skyldes udfordringer med bevægeapparatet (nakke, ryg, arme, ben). Ved hensigtsmæssige stillingsskift og korrekt brug af øvelser og holdningsændringer kan mængden af sygemeldinger reduceres betydeligt.

For yderligere information, ring: 4216 3408